Hotline: 0868.100.900 - 0165.305.7777

 
 
 

Đây là sản phẩm từ sự hợp tác giữa Bảo Việt Việt Nam với Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV). Khi gửi tiết kiệm tại BIDV, khách hàng sẽ được khuyến mại sản phẩm "Bảo hiểm tai nạn con người" của Bảo Việt; giá trị bảo hiểm có thể lên tới 100 triệu đồng.

Điểm lưu ý của chương trình này là một người gửi tiền tiết kiệm có thể được cấp nhiều giấy chứng nhận bảo hiểm khi họ gửi tiền tiết kiệm làm nhiều lần hoặc tại nhiều điểm giao dịch khác nhau của BIDV.

Quyền lợi bảo hiểm tại các Giấy chứng nhận bảo hiểm này được Bảo Việt cam kết giải quyết một cách độc lập, có ưu đãi đặc biệt mà Bảo Việt dành riêng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại BIDV. Người gửi tiền tiết kiệm có thể chỉ định cho người thân của mình đứng tên trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và được hưởng mọi quyền lợi từ Giấy chứng nhận bảo hiểm đó.

Phía Bảo Việt cho biết số tiền bảo hiểm sẽ tỷ lệ thuận với số tiền gửi và thời hạn gửi, có thể lên tới 100 triệu đồng. Chương trình khuyến mại này của BIDV được thực hiện trên toàn quốc; khách hàng có thể nhận tiền bồi thường tại bất kỳ văn phòng nào của Bảo Việt, không phụ thuộc vào nơi gửi tiền tiết kiệm và nhận Thẻ bảo hiểm. Thời hạn của thẻ bảo hiểm là 01 năm. Người gửi tiền tiết kiệm vẫn được giữ nguyên quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp rút tiền trước kỳ hạn với điều kiện trả số phí bảo hiểm mà BIDV đã thanh toán cho Bảo Việt.